Áfallaáætlun Lindaskóla

Skólanámskrá Lindaskóla
Almennur hluti 


Áfallaáætlun Lindaskóla


Skilgreining á áföllum


Áfall er atburður sem ætla má að veki kvíða, ótta, sorg eða streitu hjá einstaklingi. Alvarleg áföll í
nemendahópnum, aðstandendum þeirra eða starfsfólks geta verið af völdum:

 • Andláts nemanda
 • Langvarandi eða alvarlegra veikinda
 • Slys sem valda líkamstjóni
 • Náttúruhamfarir
 • Kynferðisleg misnotkun
 • Ofbeldi
 • Annars sem skv. mati áfallaráðs veldur áfalli

Nemendaverndaráð fer með hlutverk áfallaráðs Lindaskóla


Guðrún G. Halldórsdóttir, skólastjóri
Hilmar Björgvinsson, aðstoðarskólastjóri
Margrét Ármann, deildarstjóri
Inga Birna Eiríksdóttir, sérkennari
Þórhalla Gunnarsdóttir, náms- og starfsráðgjafi
Þorgerður Einarsdóttir, hjúkrunarfræðingur

Skólanámskrá Lindaskóla
Almennur hluti


Hlutverk áfallaráðs


Í áfallaráðinu er sérvalinn hópur starfsfólks innan skólans. Hópurinn er ávallt í viðbragðsstöðu ef upp
kemur áfall í skólanum. Ráðið vinnur eftir áfallaáætlun Lindaskóla þar sem fjallað er um vinnuferli til
að styðjast við þegar áföll verða.

 • Áfallaráð hefur verkstjórn við válega atburði.
 • Áfallaráð skal funda eins fljótt og auðið er ef áfall hefur orðið, óháð dagsetningu og tíma.
 • Áfallaráð útbýr vinnuáætlanir um hlutverkaskipan hverju sinni, í hvaða röð og hvernig
  bregðast skuli við í hverju tilviki fyrir sig.
 • Áfallaráð skal sjá til þess að kennarar fá stuðning og hjálp.
 • Mikilvægt er að huga að óskum þeirra fjölskyldna sem hlut eiga að máli hverju sinni.
 • Áfallaráð skal sjá til þess að allt starfsfólk fái kynningu á því hvernig bregðast skuli við
  áföllum.

Fyrstu viðbrögð vegna áfalls


 • Upplýsingar um áföll berist til skólastjóra.
 • Skólastjóri leitar staðfestingar hjá viðkomandi eða aðstandendum.
 • Skólastjóri leitar heimildar hjá viðkomandi eða aðstandendum hans um að fjallað
  verði um málið í skólanum. Bera þarf allar aðgerðir skólans undir foreldra til
  samþykkis, eða hafa þá með í ráðum frá upphafi.
 • Áfallaráð kemur saman.
 • Segir frá hvað gerðist og hugsanleg áhrif á nemendahópa
 • Hverjum tengist viðkomandi, t.d. systkini, vinir, vinahópar, s.s. félagsstarf,
 • íþróttafélag, skátar, of.l.
 • Hvernig er best að svara spurningum frá nemendum og foreldrum t.d. slys,
  sjálfsvíg, alvarleg veikindi eða annað.
 • Hvernig er best að haga skólastarfinu það sem eftir er skóladags og næstu daga.
  (t.d. að bjóða uppá umræður og gefa fólki kost á að tjá sig.)

Skólanámskrá Lindaskóla
Almennur hluti


 • Koma upp athvarfi þar sem hægt er að vera í fámenni, t.d. hjá náms- og
  starfsráðgjafa og hjúkrunarfræðingi.
 • Hvaða hjálp fáum við utan skólans, t.d. prestur, sálfræðingur o.fl.
 • Hverjir svara fólki utan skólans.
 • Ákveða annan fund og yfirfara stöðuna.